Koronawirus

Koronawirus w Polsce wpływa na każdą dziedzinę życia. Dlatego m.in. za pośrednictwem strony internetowej odpowiadamy na niektóre z pytań docierających do naszej Kancelarii. Dotyczą ważnych spraw z życia codziennego. W tym wpisie odpowiadamy na następujące zagadnienia: koronawirus a wyjazdy; koronawirus a podróże; koronawirus a stosowne zaświadczenia. Zapraszamy.

 1. Koronawirus w Polsce. Mam pilny wyjazd do innego miasta. Czy mogę jechać?

Zgodnie z rozp. z 31 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz przemieszczania się za wyjątkiem:

– wykonywania czynności zawodowych;

– zaspokajania niezbędnych spraw życia codziennego;

– wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19;

– sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego;

– wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w Prawie Łowieckim.

Jeżeli pilny wyjazd dotyczy którejkolwiek z wymienionych sytuacji jest on dopuszczalny, w przeciwnym razie zalecane jest pozostanie w domu.

2. Koronawirus w Polsce. Czy potrzebuje zaświadczenia, że pracuję daleko od swojego miejsca zamieszkania?

Rozporządzenia wprowadzone na terenie Polski w związku z zagrożeniem epidemiologicznych oraz ogłoszeniem stanu epidemii, jak również Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – nie zobowiązuje pracownika do przedstawienia stosownego zaświadczenia jak również rozporządzenie w sprawie. W związku z tym nie ma takiej potrzeby aby legitymować się przedmiotowym zaświadczeniem podczas dojazdu z domu do pracy. W razie kontroli należy poinformować funkcjonariuszy o celu podróży – czy pracownik jedzie do pracy, czy z niej wraca, a także miejscu wykonywania obowiązków zawodowych.

3. Koronawirus w Polsce. Czy mogę wrócić z miejsca aktualnego zamieszkania do domu rodzinnego? Wiązałoby się to ze zmianą miasta.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzają bezwzględny zakaz przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych, poza następującymi wyjątkami:

  • drogi do i z pracy,
  • wolontariatu w walce z koronawirusem,
  • niezbędnych spraw życia codziennego,
  • uczestnictwa w wydarzeniach religijnych, w których nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób (wyłączając z tego osoby sprawujące posługę).

W związku z tym, przejazd do domu rodzinnego mógłby się odbyć w zasadzie jedynie w celu załatwienia niezbędnych spraw życia codziennego tj. gdyby poza samym przemieszczeniem istniał istotny powód np. konieczność sprawowania opieki nad rodzicami.

4. Koronawirus w Polsce. Planuję wypad na swoją działkę. Czy mogę na nią iść?

Zalecenia dopuszczają, krótki spacer celem „przewietrzenia głowy” jako potrzebę życia codziennego. Natomiast udanie się na działkę w celach rekreacyjnych na dłuższy czas jest sprzeczne z zaleceniami. Należy również pamiętać, że jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.

5. Koronawirus w Polsce. Jak się przygotować do podróży w czasie pandemii?

 Przede wszystkim należy pamiętać o ograniczeniach w przemieszczaniu się, o których mowa w rozporządzeniu (zakaz, za wyjątkiem tzw. niezbędnych spraw życia codziennego).

Jeżeli jednak wyjazd musi odbyć się, najlepszym rozwiązaniem jest podróż prywatnym samochodem, a nie środkiem publicznym.

Warto również pamiętać o zabraniu leków przeciwgorączkowych (paracetamol), termometru, a także odzieży ochronnej – rękawiczki maseczka. Warto mieć przy sobie również żel do dezynfekcji.

6. Koronawirus w Polsce. Ile osób może przebywać w samochodzie, którym chcę pojechać na działkę? I czy mogę na nią jechać?

Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, do 11 kwietnia 2020 r. obowiązuje bezwzględny  zakaz przemieszczania się za wyjątkiem:

  • drogi do i z pracy,
  • wolontariatu w walce z koronawirusem,
  • niezbędnych spraw życia codziennego,
  • uczestnictwa w wydarzeniach religijnych, w których nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób (wyłączając z tego osoby sprawujące posługę).

Jak widać z tego, co do zasady zakazane jest przemieszczanie się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych. Niemniej są pewne wyjątki jak np. w sytuacji niezbędnych potrzeb życia codziennego. Jeżeli wyjazd na działkę związany jest załatwieniem niezbędnej sprawy życia codziennego, to nie będzie to zakazane. W związku z powyższym, możliwość wyjazdu do innego miasta będzie uzależniona od uzasadnienia celu podróży. Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Prowadzicie Państwo firmę i macie problemy spowodowane działaniem koronawirusa? Chcecie dowiedzieć się o przysługujących prawach i zadbać o zabezpieczenie swojego źródła zarobków w tych specjalnych czasach? Kancelaria Krzeszewski i Partnerzy może pomóc zainteresowanym. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem mailowym kancelaria@krzeszewski.com lub zadzwonić pod numerem telefonu (+48) 22 100 44 58.

logo-footer