Poniżej przedstawiamy przykłady błędów medycznych z którymi najczęściej można spotkać się w praktyce:

 • nieprawidłowa ocena symptomów schorzenia;
 • niewykonanie niezbędnych lub dodatkowych badań pomimo istnienia takiej możliwości;
 • błędna terapia lekowa;
 • podjęcie się leczenia przy braku kompetencji lub braku niezbędnego sprzętu;
 • nieprzeprowadzenie zabiegu medycznego w odpowiednim czasie;
 • błąd w identyfikacji chorego;
 • pozostawienie ciała obcego w ciele po operacji;
 • brak sterylizacji opatrunków i narzędzi medycznych;
 • niezachowanie prawidłowej techniki wykonywania czynności medycznej;
 • odmowa lub zbyt późne udzielenie pomocy;
 • zoperowanie zdrowego organu;
 • zakażenie;
 • zagubienie lub pomieszanie wyników badań pacjentów;
 • błędy we wpisach na karcie choroby;
 • zamiana leku;
 • zbyt dług czas naświetlań.
logo-footer