Nowa ustawa covidowa

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (UD271).

Nowelizacja ustawy covidowej – jakie zmiany?

Projekt przygotowany przez resort zdrowia niesie za sobą nowe uprawnienia dla pracodawców, do najistotniejszych zmian należą:

Nowelizacja ustawy covidowej – czy pracodawca może domagać się informacji o szczepieniu?

1. Możliwość uzyskania przez pracodawcę informacji dotyczącej zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2o pracownika

Pracodawca w celu weryfikacji statusu zdrowotnego będzie miał możliwość stosowania aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywania zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia.

Nowelizacja ustawy covidowej – czy pracodawca może wysłać na urlop niezaszczepionego pracownika?

2. Możliwość delegowania do innej pracy lub na urlop bezpłatny tych, którzy się nie zaszczepili

Projekt zakłada, aby w przypadku osoby, która przekazała informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub nieprzebyciu infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, pracodawca mógł delegować ją do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować ją na bezpłatny urlop.

Nowelizacja ustawy covidowej – brak ograniczeń gdy… klientami wyłącznie zaszczepieni?

3. Przedsiębiorcy, którzy skierują swoją działalność wyłącznie na osoby zaszczepione – nie będą podlegali ograniczeniom wynikającym z pandemii.

Projekt nowelizacji zakłada również aby przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym czasowym ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 46b pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie podlegał takiemu ograniczeniu, jeżeli działalność gospodarcza będzie wykonywana na rzecz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, osoby po przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub osoby posiadającej ważny negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

logo-footer