Odszkodowanie za zmarnowany urlop od biura podróży

Urlop to zasłużony czas na odpoczynek. W wielu przypadkach staje się okresem, w którym mają zrealizować się marzenia o podróżach, zwiedzaniu, kosztowaniu miejscowych uroków. Co jednak, gdy nie z winy klienta, urlop staje się… klapą? Jakie przysługują wtedy prawa? Co to jest odszkodowanie za nieudany urlop? Co to jest zadośćuczynienie za nieudany urlop? Wyjaśniamy to w niniejszym wpisie.

Odszkodowanie za nieudany urlop. Zadośćuczynienie za nieudany urlop. Co nam przysługuje?

Klientowi biura podróży, w przypadku niezgodności oferty (umowy) z rzeczywistością, przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Wynika to bezpośrednio z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zgodnie z którym podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator turystyki niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Warto jednak podkreślić, że w przypadku wystąpienia niezgodności z ofertą podczas wycieczki, biuro podróży może zaproponować tzw. świadczenie zastępcze, które jest realizowane na koszt biura podróży.

Jeśli zaproponowane świadczenie zastępcze jest niższej jakości niż warunki uzgodnione w umowie możemy żądać obniżenia ceny wyjazdu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe zaproponowanie świadczenia zastępczego lub gdy z uwagi na jego nieadekwatność nie zgodzimy się na skorzystanie z niego, oprócz obniżenia ceny wycieczki istnieje możliwość żądania także odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Odszkodowanie przysługuje w sytuacji, gdy z uwagi na niezgodność z warunkami umowy klient biura podróży poniesie dodatkowe koszty, np. pobyt w innym hotelu z uwagi na złe warunki pierwotnego zakwaterowania.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Zadośćuczynienie stanowi rekompensata za krzywdę, będącą wynikiem m.in. stresu, nerwów czy też utraty możliwości zrelaksowania się w czasie zaplanowanego urlopu.

Wyliczając wysokość zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, należy brać pod uwagę szereg ujemnych przeżyć związanych z doznanymi podczas wakacji niedogodnościami.

Przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia należy opierać się na orzecznictwie sądów. Przyjmuje się jednak, iż zadośćuczynienie nie powinno przekraczać ceny wycieczki.

logo-footer