Propozycja uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy przybiera realne kształty. W dniu 18 maja 2021 r. pojawił się projekt zmian do ustawy. Niniejszy artykuł poświęcony jest regulacji zasad wykonywania pracy zdalnej, które będzie miał obowiązek wprowadzić w zakładzie pracy pracodawca po uchwaleniu projektowanych zmian. Dokumenty określające zasady wykonywania pracy zdalnej Zasady wykonywania pracy zdalnej powinny…

logo-footer