Testament notarialny - co to jest, jak go sporządzić, na co uważać

Testamenty, a więc rozporządzenia umożliwiające zarządzanie własnym majątkiem, zgodnie z wolą spadkodawcy (przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów) dzielą się na zwykłe i szczególne. Jednym z testamentów zwykłych jest tzw. testament notarialny. Jest on sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego.  Testament notarialny uchodzi za jedną z najpewniejszych form testamentów.

Testament notarialny – co to jest testament notarialny?

Testament notarialny jest formą ostatniej woli, która zostaje sporządzona u notariusza. We wcześniejszych naszych wpisach dotyczących testamentów, informowaliśmy że możemy np. na podstawie zapisów, przepisać konkretne elementy majątku (np. dom, mieszkanie, działkę, samochód, pamiątkę rodzinną itd.) konkretnej osobie fizycznej albo organizacji (np. spółce czy fundacji).

Prawo spadkowe oferuje kilka możliwości związanych z formą konstruowania testamentu. Jedną z nich jest testament notarialny. Za określoną kwotę (stawkę notarialną) umożliwia sporządzenie dokumentu minimalizującego błędy formalne czy też chroniącego przed zgubieniem tego dokumentu.

Testament notarialny jest sporządzany w formie aktu notarialnego, po czym powinien zostać bezpłatnie zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów, czyli ogólnopolskiej bazie testamentów. Dostęp do tego systemu mają notariusze.

Testament notarialny – jak wygląda procedura

Procedura tworzenia aktu notarialnego jest zgodna z prawem spadkowym oraz ustawą Prawo o notariacie. Spadkodawca (testator) zostanie m.in. wylegitymowany, a także zweryfikowany pod kątem sporządzenia testamentu, np. zostanie sprawdzona jego zdolność do czynności prawnych, czyli czy osiągnął wiek pełnoletni, nie jest ubezwłasnowolniony, jak też np. czy jest właścicielem majątku, który chce zapisać w spadku. Testament zostanie podpisany w obecności notariusza, po uprzednim przeczytaniu przez notariusza testamentu i upewnieniu się przez niego czy jest on zrozumiały dla spadkodawcy i zgodny z jego wolą.

Testament notarialny – kto może go sporządzić?

Testament notarialny może sporządzić jedynie notariusz. Testament notarialny może zostać sporządzony zarówno w kancelarii notarialnej, jak i w innym miejscu, o ile notariusz zgodzi się na czynności wyjazdowe.

Testament notarialny – jakie korzyści z testamentu notarialnego?

Taka forma jest korzystniejsza dla zainteresowanego, bowiem w większym stopniu chroni ona interes prawny testatora. Innymi słowy, testament notarialny trudniej jest podważyć, co nie znaczy, że nie jest to niemożliwe.

Warto również podkreślić, że w testamencie notarialnym mogą znaleźć się tzw. zapisy windykacyjne, umożliwiające zapisanie konkretnego składnika majątku konkretnej osobie. Co to jest zapis w testamencie? O zapisach, w tym zapisach windykacyjnych możecie Państwo przeczytać w tym wpisie.

Zapis windykacyjny oznacza, że własność konkretnie wskazanej rzeczy w testamencie (w tym przypadku notarialnym) przechodzi na konkretnie wskazana osobę od razu po śmierci testatora. Takie rozwiązania eliminują również dzielenie spadku w określonym zakresie.

logo-footer