Windykacja terenowa – przygotowanie

Zazwyczaj firmy windykacyjne podejmują czynności terenowe w ciągu 1-2 tygodni od przyjęcia zlecenia. Najważniejsza jest pierwsza wizyta windykatora terenowego u dłużnika. Dlatego tak ważne jest jego dobre przygotowanie się do takiego spotkania. Powinien on zebrać najważniejsze informacje o dłużniku, najlepiej poprzez rozmowę z wierzycielem (przecież to właśnie wierzyciel wie najwięcej o swoim dłużniku). Wierzyciel podpowie także windykatorowi, gdzie może znaleźć dłużnika albo gdzie mieści się firma dłużnika. Zawsze wierzyciel może wiedzieć coś, co ułatwi pracę windykatorowi. Warto wykorzystać tą wiedzę!

Jeżeli dłużnikiem jest firma albo osoba, która prowadzi działalność gospodarczą to windykator powinien sprawdzić, jaką działalność prowadzi dłużnik, w jakiej branży działa, itp. Tak przygotowany może wyruszyć do dłużnika i rozpocząć proces windykacji terenowej.

Windykacja terenowa – działania

Celem wizyty windykatora terenowego jest przede wszystkim wywarcie silnego wpływu psychologicznego na dłużnika. Dłużnik zupełnie inaczej potraktuje przecież bezpośrednie spotkanie niż listy z wezwaniami do zapłaty, e-maile, czy SMS-y wysyłane przez kancelarię windykacyjną. Dzięki wizycie windykatora terenowego, dłużnik może chętniej podjąć decyzję o spłacie pieniędzy (choćby w obawie przed dalszymi wizytami windykatora terenowego). Do takiego działania skłania go m.in. możliwość utraty dobrego wizerunku w oczach sąsiadów, współpracowników, podwładnych, a także klientów, którzy mogą być przecież obecni przy następnej wizycie windykatora terenowego. Chyba każdy przyzna, że to bardzo silny motywator!

Warto podkreślić, że w czasie prowadzonych działań windykator ma również możliwość dokonania oceny kondycji finansowej dłużnika. Może ocenić kondycję finansową prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa oraz zebrać informacje, które mogą być pomocne w kolejnych etapach windykacji.

Windykacja terenowa – dalsze działania windykatora

Kolejnym działaniem, jakie musi podjać windykator w toku windykacji terenowej jest uświadomienie dłużnikowi możliwych konsekwencjach dalszego braku spłaty zaległej należności. Windykator może m.in. przedstawić ewentualne koszty sądowe i egzekucyjne, które będzie musiał ponieść dłużnik w przypadku, gdy konieczne będą kolejne działania. Może także poinformować dłużnika o konsekwencjach egzekucji prowadzonej przez komornika. Wszystkie te informacje mogą spowodować, że dłużnik w obawie przed dalszymi działaniami (i związanymi z nimi kosztami, które przecież będzie musiał ponieść) może spłacić należność bądź podpisać ugodę, w której zobowiąże się do spłaty wierzytelności ratalnie. W ten sposób zarówno wierzyciel, jak i windykatorzy mogą oszczędzić czas oraz pieniądze, które wiązałyby się ze wdaniem się w długotrwały spór sądowy z dłużnikiem.

Windykacja terenowa pozwala również na ustalenie przyczyn utraty płynności finansowej dłużnika. Windykator dzięki wizycie u dłużnika może ustalić, co mogło być przyczyną braku spłaty zaległej należności. Co więcej, windykator może również stwierdzić, jakie są realne szanse na odzyskanie zaległych pieniędzy (zależy to oczywiście od sytuacji – inne są szanse, gdy firma dłużnika ma tylko przejściowe problemy z brakiem płynności finansowej, bo ktoś inny spóźnia się z zapłatą na jej rzecz niż w sytuacji, gdy straciła ona głównego klienta i ma problem ze sprzedażą świadczonych przez siebie usług).

Windykacja terenowa – uznanie długu przez dłużnika

Efektem działań windykacji terenowej może być także uzyskanie uznania długu przez dłużnika. To oświadczenie ma bardzo duże znaczenie w przypadku konieczności prowadzenia dalszych działań windykacyjnych, a w szczególności windykacji sądowej. Jeżeli dysponujemy takim oświadczeniem to możemy bardzo szybko wygrać sprawę w sądzie. Składając pozew o zapłatę np. w uproszczonym postępowaniu upominawczym, nie ponosimy również wysokich kosztów w zakresie koniecznych opłat sądowych.

Windykacja terenowa – podsumowanie działań na etapie polubownym
Zazwyczaj po spotkaniach z dłużnikiem windykator przekazuje wszystkie informacje do kancelarii windykacyjnej, gdzie zapada decyzja o podjęciu dalszych działań mających na celu odzyskanie zaległych należności. Zazwyczaj będą to najpierw działania sądowe, potem działania egzekucyjne, w których także pomocna okaże się obecność windykatora.

Windykacja terenowa – egzekucja komornicza

Niewielu wierzycieli korzysta z możliwości bycia obecnym przy czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika sądowego. Nie są także świadomi możliwości wyznaczenia pełnomocnika, który w trakcie takich działań będzie reprezentować ich interesy.

Takim pełnomocnikiem może być windykator terenowy, który będzie czynnie uczestniczył w zajęciach dokonywanych przez komornika. Windykator może wskazać komornikowi, które mienie ma zostać zajęte. Może także składać w imieniu wierzyciela stosowne wnioski egzekucyjne, co może usprawnić i przyspieszyć działania komornika. Dodatkowo windykator terenowy może poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej obejmujące zajęte przez komornika ruchomości, znacząco ułatwić ich późniejszą sprzedaż w drodze licytacji.

Obecność windykatora terenowego w toku egzekucji komorniczej jest bardzo niedoceniana. A przecież windykator terenowy może odegrać bardzo ważną rolę w celu ochrony interesów wierzyciela.

logo-footer