Dyplom Monika Kołodziejczyk zamówienia publiczne

Miło nam poinformować, że adwokat Monika Kołodziejczyk ukończyła Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłębiona wiedza, wsparta jej dotychczasowym doświadczeniem, zapewni Klientom Kancelarii Krzeszewski & Partnerzy kompleksowe i efektywne wsparcie w zakresie realizowania złożonej problematyki, jaką są zamówienia publiczne.

Program studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest na bieżąco dostosowywany do współczesnych regulacji, a także praktycznych potrzeb i problemów wszystkich stron uczestniczących w procesach zamówień publicznych. Cykl zajęć łączących wiedzę teoretyczną z praktycznymi zagadnieniami, uzupełniają specjalistyczne wykłady ekspertów oraz sesje ćwiczeniowe związane m.in. z: ustawą o prawie zamówień publicznych; normami prawa finansowego związanymi z wydatkowaniem środków publicznych; przepisami kodeksu cywilnego, dotyczącymi instytucji przetargu; a także zawieraniem i wykonywaniem umów.

Program Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego umożliwia nabycie bogatej wiedzy z zakresu m.in.:

– przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

– przygotowania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

– nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych;

– odwołań w orzecznictwie;

– specyfikacji warunków zamówienia;

– trybów udzielania zamówień publicznych;

– zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego systemu zamówień publicznych;

– elektronicznych zamówień publicznych;

– kontroli postępowań o zamówienia publiczne;

– praktycznych problemów w stosowaniu ustawy PZP w świetle orzecznictwa KIO i sądów;

– środków ochrony prawnej w ujęciu praktycznym;

– stosowania prawa unijnego w zamówieniach publicznych;

– umów o roboty budowlane w praktyce zamówień publicznych;

– wykonawstwa i podwykonawstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

– wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty;

– zamówień z wolnej ręki.

Ukończenie Studiów Podyplomowych Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przez adwokat Monikę Kołodziejczyk wzmocniło jej kompetencje z zakresu zamówień publicznych i wzbogaciło ofertę Kancelarii Krzeszewski & Partnerzy, nastawioną na praktyczną i efektywną pomoc Klientom.

Wiedza zdobyta podczas tych studiów jest cennym uzupełnieniem, dotychczas zgromadzonej praktyki i fachowości Moniki Kołodziejczyk.

Dyplom Monika Kołodziejczyk
 
logo-footer