Kancelaria prawna Krzeszewski&Partnerzy od lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Zapewniamy skuteczną i kompleksową opiekę prawną oraz doradztwo w tym zakresie, zarówno dla oferentów, jak i wykonawców.

Kancelaria oferuje swoim Klientom profesjonalne usługi prawne w zakresie:

  • kompleksowej obsługi prawnej zamawiających w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in. pomocy prawnej w przygotowywaniu SIWZ i projektów umów, zawieranych w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywania odpowiedzi na zapytania wykonawców, bieżącej obsługi prawnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • doradztwa w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia;
  • udziału w komisjach przetargowych;
  • obsługi prawnej na etapie realizacji zamówienia publicznego;
  • reprezentowania w postępowaniach odwoławczych przewidzianych przepisami prawa zamówień publicznych, w tym m.in. sporządzania odwołań do KIO i skarg do sądu, a także reprezentowania w toku posiedzeń i rozpraw przeprowadzanych w ramach tych postępowań;
  • kompleksowej obsługi prawnej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in. pomoc prawną w przygotowywaniu ofert i dokumentów przedkładanych w ramach ofert;
  • sporządzania analizy dokumentacji przetargowej;
  • sporządzania pism, zapytań i wniosków do zamawiającego;
  • pomocy prawnej w tworzeniu konsorcjów, w tym m.in. przygotowywania umów konsorcjum;
  • przygotowywania i negocjowania umów z podwykonawcami.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Wystarczy wypełnić bezpłatny formularz i przedstawić problem, skontaktować się mailowo lub telefonicznie.

Nasi prawnicy są do Państwa dyspozycji!