Ustawa zmieniająca od 1 czerwca 2021 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450) wprowadziła szereg głośnych zmian, które mają zastosowanie zarówno do kierowców jak i pieszych. Poniżej opisujemy aktualne przepisy. Prawo o ruchu drogowym. Przechodzenie przez jezdnię – kto ma pierwszeństwo? Znowelizowane przepisy doprecyzowują, że pieszy ma pierwszeństwo nie tylko kiedy…

W ostatnich tygodniach media obiegła informacja o planowanych zmianach w prawie, które mają dotknąć kierowców. Rząd zaproponował, aby uzależnić wysokość składki za ubezpieczenie OC od ilości posiadanych przez kierowcę punktów karnych. Tym samym piraci drogowi musieliby liczyć się z wyższymi składkami, co będzie stanowiło dla nich dodatkową dolegliwość finansową. Zmiana przepisów drogowych. OC a punkty…

Przy prowadzeniu działalność gospodarczej istotne jest zadbanie o prawną ochronę swoich interesów. Przede wszystkim należy pamiętać o ochronie własnego biznesu ale też o obowiązujących przepisach dotyczących np. ochrony konsumentów. Jakich dokumentów potrzebuje sklep internetowy? Do kancelarii Krzeszewski i Partnerzy bardzo często trafia pytanie: –  Jakich dokumentów potrzebuje odpowiednio zabezpieczony sklep internetowy i czy warto skorzystać…

Kancelaria Krzeszewski & Partnerzy odniosła sukces w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa dotyczyła zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. na gruncie stosowania przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej – ustawa z…

W sytuacji gdy chcemy wyłączyć grunt z produkcji leśnej należy pamiętać o obowiązujących normach prawnych. Ich naruszenie może spowodować nałożenie na właściciela działki surowych i dotkliwych kar administracyjnych. Wyłączenie z produkcji leśnej – na co uważać? Jakie kary? Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych w razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z…

16 lipca 2021 roku mec. Klaudia Podgórna-Starszyk z kancelarii Krzeszewski & Partnerzy wystąpiła w roli eksperta w audycji emitowanej na falach Radia SuperNova. Audycja dotyczyła pomysłu warszawskiej radnej, Renaty Niewiteckiej. Według proponowanego przez nią projektu obywatelskiego palenie na balkonie miałoby zostać… zakazane. Koncepcja budzi sporo kontrowersji. Niektórzy mocno wspierają p. Niewitecką, znaleźć można licznych przeciwnych,…

Przedsiębiorca przebywający na zwolnieniu lekarskim również ma prawo do zasiłku chorobowego. Jak zatem obliczyć wysokość zasiłku chorobowego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Zasiłek chorobowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą – kiedy przysługuje? Zasiłek chorobowy w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przysługuje, gdy: przystąpili do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego; upłynął tzw. okres wyczekiwania – zasiłek przysługuje po upływie…

Urlop macierzyński, powrót po urlopie macierzyńskim do pracy, a także urlop wychowawczy to niezwykle istotne kwestie dla rodzin. Nie tylko z racji przyjścia na świat dziecka, ale też spraw związanych z planami i karierą zawodową. Taka sytuacja wiąże się z określonymi prawami i zasadami. Przedstawiamy pięć rzeczy, które powinno się wiedzieć po powrocie z urlopu…

Co do zasady urlop ojcowski przysługuje ojcu – pracownikowi w związku z narodzinami dziecka. Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy podlega się mu obowiązkowo, czy dobrowolnie. Tym samym może z niego skorzystać nie tylko pracownik, lecz także zleceniobiorca, a nawet osoba prowadząca własną działalność gospodarczą.  Urlop ojcowski – ile wynosi?…

Od 1 lipca 2021 r. pojawił się nowy obowiązek – właściciele lub zarządcy domów, bloków oraz obiektów usługowych mają obowiązek zgłaszania źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Kogo dotyczy obowiązek dokonania zgłoszenia? Co do zasady obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości ogrzewających nieruchomość, tj. m.in. właścicieli domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, zarządcy budynków…

logo-footer