Odpowiedzialność za błąd medyczny spoczywać może na różnych podmiotach. W przypadku lekarzy prowadzących prywatną praktykę lekarską i…

Odpowiedzialność za błąd medyczny wiązać się rzecz jasna może z konsekwencjami finansowymi: odszkodowaniem za szkodę lub zadośćuczynieniem…

Odpowiedzialność karna lekarza to jedna rzecz, odpowiedzialność za błąd medyczny na gruncie prawa cywilnego to rzecz odrębna. Przesłanki odpowiedzialności…

Błąd medyczny oznacza nieumyślne działanie, które doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, a także…

Poniżej przedstawiamy przykłady błędów medycznych z którymi najczęściej można spotkać się w praktyce: nieprawidłowa ocena…

Błąd organizacyjny Błąd organizacyjny związany jest natomiast z nieprawidłową organizacją pracy, która doprowadziła do negatywnych…

Błąd diagnostyczny polega na niewłaściwym rozpoznaniu schorzenia lub jego braku u pacjenta. Może on polegać…

Błąd lekarski – (lege artis) jest to czynność (lub zaniechanie) niezgodne z nauką medycyny w zakresie…

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych członek zarządu spółki z o.o. może uwolnić się od odpowiedzialności…

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania…

Z danych BIG InfoMonitor wynika, że 2,78 miliona Polaków w minionym roku miało zadłużenia, których…

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki? Członek…

Page 4 of 20 1 2 3 4 5 6 20